fbpx

לקוח:

חוכמת הרימון – מיתוג וכרטיס ביקור

סיכום

עבודת המיתוג כללה בחירת סקלת צבעים לעסק שיושמו באתר ובכרטיס הביקור, עיצוב לוגו, יצירת favicon נגזר, עיצוב כרטיס ביקור דו-צדדי ועיצוב האתר.

סקלת צבעים

בהינתן שם העסק, 'חוכמת הרימון', נבחרו 3 גוונים הנגזרים מהרימון: זהב ושני גוונים של ורוד, בהיר וכהה. הבחירה בגוונים וורודים דווקא (ולא אדומים), מעבר להתאמה הגרפית האלגנטית יותר, נבעה גם מהרצון להשתמש בגוונים מזמינים ורגועים יותר כיוון שאופי העסק הוא טיפולי במהותו.

לוגו

הלוגו מורכב מאלמנטים אליפטיים בגדלים שונים, בגוונים של סקלת הצבעים שנבחרה, המסודרים ב-3 מעגלים קוצנטריים כאשר שילוב של 3 אליפסות ב-3 הגוונים השונים של סקלת הצבעים יוצר מעין כתר על ראש הרימון. האלמנטים האליפטיים בלוגו מסמנים את גרגרי הרימון, שמסמלים את הצדדים השונים של הנשמה, לפי הסימבוליקה המסורתית היהודית. ה'כתר' של הרימון מהלוגו משמש גם כ-favicon של האתר וגם כאלמנט בלוגו המילולי של העסק (שמופיע גם כלוגו האתר בתפריטים במכשירים הניידים), כאשר הוא מחליף את הנקודות שמעל האות ו'. כמו כן, הוא משמש כאלמנט חוזר בתחתית כרטיס הביקור, המאחד בין שני צדדיו.

כרטיס ביקור

כרטיס הביקור הדו-צדדי משתמש באותה תבנית בסיסית של לוגו צבעוני משמאל וברקע לוגו מוגדל חלקי באפור. אלמנט הכתר מופיע בתחתית הכרטיס ומאחד גם הוא בין 2 הצדדים. הגופן הנבחר הוא 'רימונה' (היינו חייבים… 🙂 ). הכיתוב בכרטיס הביקור הוא בשלושת הגוונים שנבחרו, כאשר הגוונים הכהים שימשו לכיתובים האינפורמטיביים הקטנים יותר, לחדות מרבית.

פרויקט מיתוג - כרטיס ביקור דו צדדי למיכל גבאי - חוכמת הרימון

לקוח: