fbpx

צמחים מטפסים/ארז מירנץ – עימוד ספר/מחזה

עימוד פנים הספר 'צמחים מטפסים'/ארז מירנץ – סדר דפוס מורכב של מחזה המערב 2 סוגי גופנים, שתי שפות (דו-כיווניות) והערות שוליים.

(העטיפה עוצבה על ידי שירלי פרי)

עימוד הספר 'צמחים מטפסים'/ארז מירנץ