fbpx

לקוח:

תיאטרון ישראלי בעידן טלוויזיוני/דן אוריין – עיצוב עטיפה ובאנר פרסום

הספר

הספר הוא ספר עיון של פרופ' דן אוריין, הדן בהשפעת הטלוויזיה על התיאטרון בישראל. בחלקו השני, מתמקד הספר בתיאטרון נשים טלוויזיוני ובעיקר ביצירתן של המחזאיות עדנה מזי”א וענת גוב. בהתאמה הדימוי שעל העטיפה שנבחר על-ידי המחבר, מציג את סצנת המשפט מתוך ההצגה משחקים בחצר האחורית מאת עדנה מזי"א, מההפקה בתיאטרון הקאמרי, 2007, בבימוי: נועם שמואל. בתמונה מופיעים השחקנים חני פירסטנברג, יפתח אופיר וארז כהנא והיא צולמה על-ידי משה שי.

כיוון שהתמונה שנבחרה היא תמונת רוחב, ופורמט של ספרים הוא פורמט אורך, היה צורך בהחלטה עיצובית. המחבר שאף, כמנהגו בספרים מימי הדפוס העליזים, למקם את התמונה כולה בשליש האמצעי של העטיפה ולהשאיר את השליש העליון והתחתון כגושי צבע אחידים בהם יוצבו הכיתובים. כיוון שהספר היה אמור מראש לצאת כספר דיגיטלי, שיטת השלישים היתה גורמת להצגת התמונה בגודל קטן מדי ולא ברור. אי לכך הוחלט להשתמש בחלק מהתמונה שימלא את רוב פורמט הספר.

בתחתית העטיפה עדיין הוצב גוש צבע שחור, אך הוא שולב באופן חלק בתחתית התמונה ונראה כהמשכה. זאת כדי לייצר רקע קונטרסטי לכיתוב הלבן שבתחתית העטיפה. הגופן שנבחר הוא גופן אורון רחב, גופן עדין ולא-סריפי, שמשדר מקצועיות לא משתלטת.

באנר הפרסום

בבאנר הפרסום הרוחבי נעשה שימוש בכל התמונה המקורית הרחבה, כאשר גוש הצבע השחור בתחתית העטיפה נמשך לרוחב כל התמונה. החלק של התמונה שלא נכלל בעטיפה הופיע ממוסך במקצת כדי לייצר הבדל בין העטיפה ויתר התמונה. גוש הצבע השחור המשמש כרקע לכיתוב של הבאנר בצידו השמאלי, גם הוא מופיע לא ממוסך, ובכך מהדהד לגוון השחור של העטיפה, דבר שמשכפל את האלמנט האנכי שהמהווה העטיפה בבאנר, מאזן אותו ומעניק לכיתוב דרגת חשיבות דומה לזו של העטיפה.

עטיפה לספר דיגיטלי ובאנר פרסום למחזה 'תיאטרון ישראלי בעידן טלוויזיוני'/דן אוריין

לקוח: